Dr Jérôme Surmenian

DR

Jérôme Surmenian

  • Chirurg, specjalista w dziedzinie regeneracji wyrostka zębodołowego. Ekspert kliniczny techniki FAST. 
  • Ukończył studia na Wydziale Chirurgii Stomatologicznej w Nicei, we Francji i  studia podyplomowe w dziedzinie Periodontologii na Uniwersytecie w Bostonie.
  • Posiada tytuł Magistra Biologii Jamy Ustnej uzyskany na Uniwersytecie w Bostonie.
  • Były asystent w Szpitalu Uniwersyteckim w Nicei.
  • Obecnie prowadzi prywatną praktykę w dziedzinie periodontologii i implantologii, w Nicei.
← Powrót